Zajímavé případy z praxe

Močový a ledvinný kámen u feny pudla (21. března 2012)

Majitelka této desetileté feny nás navštívila s hnisavým zánětem dělohy u své desetileté feny trpasličího pudla. Již nějaký čas si majitelka stěžovala na časté močení. Vzhledem k anamnéze a věku jsme po dohodě s majitelkou přistoupili k předoperačnímu vyšetření – odběr krve, sono břicha a RTG. Byl odhalen močový kámen a kalcifikace pravé ledviny. Vzhledem k uspokojivým krevním výsledkům jsme přistoupili k operaci. Zákrok byl veden v inhalační anestezii s monitoringem životních funkcí a byla odstraněna děloha s vaječníky i kámen z močového měchýře. Kvůli délce a složitosti zákroku bylo odstranění pravé ledviny dohodnuto s majitelkou na pozdější dobu. Ovšem dodnes tento zákrok nebyl třeba neboť zdravá ledvina zcela převzala funkci ledviny nemocné a a fenka je bez jakýchkoliv obtíží.

Tříselná kýla u německého ovčáka (15. března 2012)

Při poměrně běžné operaci, jako je preventivní kastrace, jsme se setkali se zajímavým ne zcela běžným úkazem, kdy jeden z děložních rohů byl obsahem tříselné kýly. Na fotce je vlevo vidět laparotomická rána a děložní roh správně uložen a napravo děložní roh, který je v kýlním vaku tříselné kýly. V tomto případě majitelka kýlu zaznamenala asi před třemi lety. Fena byla bez jakýchkoliv potíží. 

Nádor vaječníku u samice potkana (15. března 2012)

Cizí těleso v podjazyčí (15. března 2012)

Osteochondrosa ramenního kloubu u beaucerona (28. listopadu 2007)

Postřelená kočka (19. ledna 2007)

Kulhání u fenky německého ovčáka (10. prosince 2006)

Problematika vnitřních parazitů psů a koček – odčervování (26. září 2006)

Srdeční onemocnění (19. března 2012)

Dnes bychom se rádi věnovali problematice onemocnění srdce.Je důležité si uvědomit, že tato skupina onemocnění se netýká pouze starších zvířecích pacientů, ale že i u psů a koček, stejně jako u lidí, existují vrozené srdeční vady. Zde bych proto rád upozornil na důležitost veterinární prohlídky u nově pořízeného zvířátka, kde kromě doporučení optimální vakcinace, odčervovacího programu a správné péče, Vám lékař zvíře vyšetří i po interní stránce.Celá řada onemocnění srdce je zpočátku úspěšně kompenzována, takže zvíře nejeví žádné příznaky. A to je mnohdy ošidné. Opět je třeba zdůraznit, že prevence je nade vší léčbu.

Další vady, které jsou mnohem častější, jsou vady získané. Zcela nejčastější srdeční vadou, se kterou se na klinice setkáváme, je vada chlopně v levé části srdce mezi síní a komorou , respektive její nedomykavost( tzv. mitrální insuficience ). Tento problém postihuje psy středního a vyššího věku převážně malého vzrůstu, i když ani velká plemena nejsou úplnou výjimkou.U velkých a obřích plemen psů se pak setkáváme s tzv. dilatační kardiomyopatií – patologické rozšíření srdce, které opět vede k jeho postupnému selhávání. u Koček se naopak někdy setkáváme s kardio, apatií hypertrofickou.

Zpočátku u pacienta nacházíme pouze poslechový šelest nad srdcem, někdy i hmatatelný. Postupem času začíná být unavený po zátěži, zadýchává se, kašle po námaze a posléze i v klidu. Obtížné dýchání je dáno omezenou cirkulací krve a hromaděním tekutiny v plicní tkáni. Srdce se zvětšuje, pracuje rychleji, ale neefektivně a dochází ke kumulaci tekutiny v organismu – otoky na končetinách, břiše, hromadění tekutiny v dutině břišní tzv. ascites. Nápadné bývá i hubnutí, vizuálně někdy zastřené zvětšeným břichem, což je způsobeno přítomností tekutiny.

V současné době panuje názor, že pokud zjistíme šelest, který není doprovázený klinickým deficitem ani rentgenologickým nálezem, je možné zvíře ponechat bez léčby. Nutno podotknout, že toto rozhodnutí by měl majitel ponechat toto rozhodnutí na veterinárním lékaři po provedení příslušných vyšetření. jakmile zjistí anamnesticky či rentgenologicky nějakou patologii je třeba zahájit léčbu. Prokazatelně se tím prodlužuje život pacienta. Diagnosa se stanoví na základě rozhovoru s majitelem, celkového klinického vyšetření a rentgenologického vyšetření hrudníku. vhodné bývá i EKG vyšetření.

Léčba spočívá v neslané dietě (aby nedocházelo ke kumulaci tekutiny v organismu) a v aplikaci tzv. ACE inhibitorů. Jsou to léky, které roztahují cévy a tím výrazně snižují odpor, proti kterému srdce musí pracovat. V případě hromadění tekutiny na plicích (kašel) nebo v břiše (hruškovitě zvětšené břicho) je zapotřebí diuretik, které vedou k odvodnění organismu.V případě nepravidelného rytmu lze aplikovat antiarytmika. Pokud je již srdce zvětšené a pracuje neefektivně rychle, použijeme srdeční glykosidy, které frekvenci zpomalí a prohloubí srdeční stah a tím výkon. Je důležité zmínit, že léčba je vždy individuální a musí respektovat aktuální zdravotní stav pacienta.

V tomto článku jsme se věnovali sice nejčastější, ale nikoliv jediné srdeční vadě. Nemocí srdce je celá řada. Proto správnou diagnosu stanoví Váš ošetřující lékař. Preventivní vyšetření je vhodné provést nejen při pravidelné každoroční vakcinaci (dostačující je poslech hrudníku fonendoskopem), ale také vždy, pokud pozorujete některé z výše zmíněných příznaků.

Zdraví Vám i Vašim zvířecím kamarádům přeje MVDr. Roman Zavřel a MVDr. Marek Šindler, Veterinární klinika PrimaVet, Obvodová ul., Kroměříž

Močové kameny u feny jezevčíka (15. března 2012)

Spolknutý kámen (30. října 2007)

Zlomenina kosti stehenní u kočky (30. října 2007)

Náš spokojený pacient (11. prosince 2006)

Cizí těleso v tenkém střevě jezevčíka (26. září 2006)